POSTOPEK BREZ UPORABE TULCA BINBEE 

 1. Odmerite do 3 do 6 metrov polnila BinBee in jo ravno odrežite s škarjami.
 2. Odstranite pokrov kasete
 3. Naberite polnilo s prsti kot prikazuje slika 2.
 4. Vstavite polnilo v kaseto kot je prikazano na slikah 3 in 4.
 5. Povlecite konec polnila čez odprtino v kaseti.
 6. Naredite vozel na koncu in vaša kaseta je pripravljena za ponovno uporabo.

POSTOPEK Z UPORABO TULCA BINBEE ZA HITRO POLNJENJE, KI GA IZVEDEMO V LE NEKAJ SEKUNDAH

 1. Odmerite do 12 metrov polnila, jo ravno odrežite s škarjami in odprite pokrov originalne kasete
 2. Vstavite Tulec Binbee v kaseto
 3. Nastavite konec polnila na vrh Tulca BinBee
 4. S prsti naberemo pripravljeno količino polnila na Tulec BinBee
 5. Nabrano polnilo namestimo v kaseto
 6. Odstranimo Tulec BinBee iz kasete
 7. Kaseto pokrijemo s pokrovom in izvlečemo malo polnila iz kasete
 8. Polnilo potisnemo čez odprtino v kaseti
 9. Naredimo vozel na koncu in vaša kaseta je pripravljena za ponovno uporabo.
https://vimeo.com/115848619