BinBee > Vračilo blaga in reklamacije

Vračilo blaga in reklamacije

1. Pravica do odstopa od pogodbe

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ima potrošnik pravico (po ZVOP-2), da v 14 dneh podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog svoje odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je zgolj strošek vračila blaga. Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu bo Trgovec vrnil vsa opravljena plačila najkasneje v 14-ih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Od kdaj teče rok za odstop od pogodbe?
Če je podjetje v celoti izpolnilo obveznost iz 43.c člena Zakona o varstvu potrošnikov, začne teči rok za odstop od pogodbe pri dobavi blaga od dneva, ko je potrošnik sprejel blago.

Obveznosti prodajalca pri odstopu od pogodbe
V kolikor v primeru odstopa od pogodbe, na željo kupca ni bila izvršena zamenjava blaga, trgovec vrne celotno kupnino v roku 14 dni od prejetja obvestila o odstopu od pogodbe. Trgovec vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

2. Vračilo blaga, kupnine

Kupec mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv kupec. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Vrnjeno blago pošljite na naslov: E-CER d.o.o., Hrastovec 47, 3320 Velenje

Kupec mora blago, s katerim iz kakršnega koli razloga ni zadovoljen, prodajalcu vrniti v 14 dneh po oddanem sporočilu o prekinitvi pogodbe. Pomembno je, da mora biti blago za povračilo celotne kupnine, nepoškodovano. Kupec ne more in ne sme prejetega blaga neovirano uporabljati v času do odstopa od pogodbe.

Kupec sme tako opraviti zgolj ogled in preizkus prejetega blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno »preizkušanje« in drugo rabo, ki odstopa od navedenega, je mogoče šteti za uporabo blaga, kar pomeni, da kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

K vračilu mora biti priložena kopija računa in vsi ostali spremni dokumenti. Kupec sam nosi breme za nevarnost izgube, poškodbe ali uničenja izdelka, ki ga želi vrniti, razen če je do tega prišlo brez njegove krivde. Edin strošek, ki bremeni kupca v zvezi z odstopom od pogodbe je strošek, ki nastane pri vrnitvi predmeta nakupa.

4. Uveljavljanje stvarne napake

Reklamacijo iz naslova stvarne napake pa lahko kupec uveljavlja za vsak kupljeni izdelek (kar pomeni, da lahko kupec zaradi napake na izdelku, za katerega ni bila dana garancija, uveljavlja pravice iz stvarne napake, enako pa se lahko odloči tudi v primeru, če ne želi uveljavljati garancije za izdelek, za katerega je bila dana garancija).

Iz naslova stvarne napake lahko potrošnik napako na izdelku reklamira pri prodajalcu, in sicer v dveh mesecih od odkritja stvarne napake (za napake, ki se na izdelku pokažejo po dveh letih od prevzema, pa prodajalec ne odgovarja več), ter po lastni izbiri zahteva odpravo napake ali vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako ali zamenjavo blaga ali vračilo plačanega zneska. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in trgovcu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka ni sporna, mora trgovec čimprej, najkasneje pa v roku osmih dni, ugoditi kupčevemu zahtevku. Če o napaki obstaja spor, mora podjetje v enakem roku podati potrošniku pisen odgovor.

7. Ko blaga ni na zalogi

Zgodi se, da kupec odda naročilo preko spleta, trgovec ga potrdi, kasneje pa sporoči, da naročenega blaga nima na zalogi; blago je bilo že plačano. Trgovec mora izpolniti svoje obveznosti v roku 14 dni od sklenitve pogodbe, razen če se stranki dogovorita drugače. Če blago ni na razpolago in trgovec zato ne more izpolniti svoje obveznosti, mora o tem takoj obvestiti kupca in mu vrniti vsa opravljena plačila. Denar je potrebno vrniti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Velenje, maj, 2023